25.06.2019 proběhl v nových prostorech společnosti re-certifikační audit dle standardů ISO 9001:2015 s platností do 17.06.2021 – nastavení procesů v nových prostorech splňuje přísná kritéria v oblastech kvality a systému.