Zajímá mě více

CENOVÁ NABÍDKA ZDARMA

Vypracujeme Vám bezplatnou nabídku dle Vašeho přání.

* Vyžadováno

Zpracováváme vaše osobní údaje, podrobnosti najdete zde

+420 725 366 634
solar@montekord.com
Po – Pá: 8:00 – 17:00

O nás

Jsme tým odborníků, který se rozhodl přizpůsobit novým trendům a požadavkům na udržení životních a ekonomických podmínek s cílem minimalizovat znečištění uhlíkovými spalinami.

Za tímto účelem jsme vytvořili skupinu lidí, kteří mají stejný zájem a chtěli začít u sebe a následně tuto technologii poskytnout i dalším, kteří chtějí přispět ke zlepšení životního prostředí a snížit stále se zvyšující náklady na spotřebu energií.

První realizace jsme instalovali na vlastních objektech, abychom si vyzkoušeli optimální řešení, které bude vyhovovat nám i budoucím zákazníkům. Za použití moderního softwaru se náš tým specialistů navrhuje optimální řešení na míru na každou střechu. Využíváme nové solární panely, které splňují veškeré požadavky na ideální řešení cena / výkon.

Naši certifikovaní pracovníci zajišťují rychlý a odborný způsob instalace, spojený s poradenstvím, jak optimálně využívat fotovoltaickou elektrárnu vč. dalšího příslušenství společně s následným servisem. Klademe důraz na bezpečnost a kvalitu instalačních prací, proto jsou naši pracovníci pojištěni a vybaveni odpovídajícím nářadím.

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

Typy realizace

Pro vlastní spotřebu

 • co vyrobím, spotřebuji ve svém rodinném domě
 • přebytky prodávám do sítě
 • možnost využití virtuální baterie

Prodej do sítě

 • za předem domluvenou cenu prodávám distributorovi energie

S využitím baterie

 • přes den fotovoltaická elektrárna vyrábí a spotřebovává el. energie
 • přebytečná energie se akumuluje do baterií pro pozdější využití
 • po návratu ze zaměstnání spotřebovávám el. energii z baterií

Propojení s tepelným čerpadlem

 • v případě přebytků se zapne tepelné čerpadlo a energie se akumuluje do topného systému nebo na ohřev teplé vody

S ohřevem teplé vody

 • přebytečná energie se využívá na ohřev užitkové vody

Universální varianty řešení

1

Ekonomická
varianta

 • LONGI LR5-54HPH-410M x 8 panelů = 3,3 kWp
 • Baterie 3,1 kW
 • Roční výnos 3.500 KWh
 • Celková cena s DPH 268.000,- Kč
 • Dotace 109.000,- Kč
 • Cena po dotaci 159.000,- Kč

2

Střed

 • LONGI LR4-72HPH- x 455M x 14 panelů = 5,9 kWp
 • Baterie 6,2 kW
 • Roční výnos 6.600 KWh
 • Celková cena s DPH 389.000,- Kč
 • Dotace 170.000,- Kč
 • Cena po dotaci 219.000,- Kč

3

Optimální
varianta

 • LONGI LR4-72HPH- x 455M x 22 panelů = 10 kWp
 • Baterie 11,6 kW
 • Roční výnos 10.700 KWh
 • Celková cena s DPH 550.000,- Kč
 • Dotace 205.000,- Kč
 • Cena po dotaci 345.000,-Kč

Návrh realizace

1

Osobní konzultace

 • prvotní kontakt (telefon, e-mail)
 • osobní schůzka před Vaším domem s naším specialistou
 • posouzení a návrh řešení

2

Návrh fotovoltaické elektrárny

 • představení možností
 • individuální požadavky
 • schválené řešení s ohledem cena / výkon

3

Nabídka dle požadavku zákazníka

 • výkon elektrárny
 • výpočet úspor
 • návratnost

4

Podpora

 • možnost financování
 • podpora při žádosti o dotaci
 • servis

5

Realizace

 • finální zaměření
 • instalace
 • připojení ke stávajícím rozvodům elektro

Dotace a financování

Abychom svým zákazníkům co nejvíce usnadnili realizaci instalace fotovoltaické elektrárny vč. možného příslušenství (akumulátory, wallboxy pro nabíjení elektro auta), tak zajišťujeme pomoc při získání dotace z Nová zelená úsporám a dále poskytneme součinnost při získání externího financování.

Dotace
pro domácnosti

Postup získání dotace

1

Příprava dokumentace a návrh projektu

2

Výpočet návratnosti proti stávajícím nákladům na energii

3

Zpracování dotačního projektu

4

Výpočet výše dotace

5

Zajištění posudků, žádost o připojení k síti

6

Odeslání žádosti

Nová zelená úsporám

 • platnost do roku 2025
 • maximální dotace až 200.000,- Kč
 • výše dotace maximálně 50% celkových nákladů
 • minimální velikost fotovoltaické elektrárny, na kterou je možné čerpat dotaci je 2kWp
 • maximální velikost fotovoltaické elektrárny s podporou je 10 kWp
 • v případě fotovoltaické elektrárny nad 10 kWp je možné čerpat dotaci max. 200.000,- Kč a je nutná licence od ERU a živnostenské oprávnění
 • nad 20 kWp nutnost stavebního povolení

Příklady výpočtu dotace

1

Fotovoltaická elektrárna bez dalších přídavných zařízení

Na nejmenší možnou velikost elektrárny, která je 2kWp lze čerpat dotaci ve výši 40.000,- Kč.
Za každý další kWp se pak přičítá 10.000,- Kč.
V případě maximální velikosti elektrárny 10kWp, je výše dotace 120.000,- Kč.

2

Fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm

Na nejmenší možnou velikost elektrárny, která je 2kWp lze čerpat dotaci ve výši 60.000,- Kč, z důvodu nutnosti použití hybridního střídače.
Za každý další kWp se pak přičítá opět 10.000,- Kč.
Dotace na baterie je 10.000,- Kč za 1kWh.
Podmínkou je kapacita baterie, která musí být k poměru výkonu fotovoltaického systému minimálně 1:1 a maximálně 1:2.

3

Kombinace s wallboxem pro nabíjení elektromobilu

K výše uvedeným dotacím lze čerpat ještě navíc 10.000,- Kč, protože kombinujete více podpor z dotačního programu.
Na Wallbox je navíc také dotace 30.000,- Kč.
Podmínkou je, že dotace nepřesáhne 50% celkové ceny.

3

Dotace na rekreační objekty

Podmínkou je, že musí být přiděleno číslo popisné a evidenční.
Další podmínkou je nutnost prokázat, že objekt je minimálně 24 měsíců trvale obydlený.

Tepelné čerpadlo

Nabídka tepelných čerpadel

Způsob realizace

1

Osobní konzultace

 • zhodnocení Vaší nemovitosti
 • výběr vhodného typu TČ vč. příslušenství

2

Návrh vhodného řešení cena / výkon

 • výpočet návratnosti

 • porovnání stávající a budoucí spotřeby elektrické energie při využití TČ

3

Nabídka

 • cenově nejvýhodnější řešení

4

Podpis smlouvy

 • po odsouhlasení nabídky dojde k podpisu smlouvy
 • přílohou je podrobný rozpočet

5

Příprava žádosti o dotaci

 • příprava projektové dokumentace
 • výpočet výše dotace

6

Montáž a instalace TČ

 • demontáž stávajícího topného systému
 • výpočet výše dotace
 • instalace nového TČ ( dle rozsahu 1-3 dny)
 • zabudování venkovní jednotky ( vč. betonových patek nebo zavěšení )
 • instalace vnitřní jednotky
 • zajištění odvodu kondenzátu z venkovní i vnitřní jednotky
 • připojení TČ k internetu a instalace aplikace do mobilního zařízení
 • zprovoznění, testování a zaškolení používání TČ
 • zprovoznění, testování a zaškolení používání TČ

7

Revize TČ

 • do 14 dnů přijede revizní technik od vybraného výrobce TČ
 • schválení instalace, předání dokumentace a záručního listu

8

Změna distribuční sazby el. energie

 • příprava žádosti na změnu výhodnější distribuční sazby el. energie
 • výměna jističe v hlavním rozvaděči

9

Vyplacení dotace

 • po získání revize revizním technikem odešleme finální dokumentaci poskytovateli dotace
 • lze čerpat: Státní fond životního prostředí ( nová zelená úsporám ) nebo Krajský úřad ( kotlíková dotace )

Montekord Solar s.r.o.

Sídlo firmy:

Montekord Solar s.r.o.

Obchodní informace

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 31927.

Bankovní spojení:

Účet CZK  (firemní konto)