Zajímá mě více

CENOVÁ NABÍDKA ZDARMA

Vypracujeme Vám bezplatnou nabídku dle Vašeho přání.

* Vyžadováno

Zpracováváme vaše osobní údaje, podrobnosti najdete zde

+420 725 366 634
solar@montekord.com
Po – Pá: 8:00 – 17:00

O nás

Jsme tým odborníků, který se rozhodl přizpůsobit novým trendům a požadavkům na udržení životních a ekonomických podmínek s cílem minimalizovat znečištění uhlíkovými spalinami.

Za tímto účelem jsme vytvořili skupinu lidí, kteří mají stejný zájem a chtěli začít u sebe a následně tuto technologii poskytnout i dalším, kteří chtějí přispět ke zlepšení životního prostředí a snížit stále se zvyšující náklady na spotřebu energií.

První realizace jsme instalovali na vlastních objektech, abychom si vyzkoušeli optimální řešení, které bude vyhovovat nám i budoucím zákazníkům. Za použití moderního softwaru se náš tým specialistů navrhuje optimální řešení na míru na každou střechu. Využíváme nové solární panely, které splňují veškeré požadavky na ideální řešení cena / výkon.

Naši certifikovaní pracovníci zajišťují rychlý a odborný způsob instalace, spojený s poradenstvím, jak optimálně využívat fotovoltaickou elektrárnu vč. dalšího příslušenství společně s následným servisem. Klademe důraz na bezpečnost a kvalitu instalačních prací, proto jsou naši pracovníci pojištěni a vybaveni odpovídajícím nářadím.

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

Typy realizace

Pro vlastní spotřebu

 • co vyrobím, spotřebuji ve svém rodinném domě
 • přebytky prodávám do sítě
 • možnost využití virtuální baterie

Prodej do sítě

 • za předem domluvenou cenu prodávám distributorovi energie

S využitím baterie

 • přes den fotovoltaická elektrárna vyrábí a spotřebovává el. energie
 • přebytečná energie se akumuluje do baterií pro pozdější využití
 • po návratu ze zaměstnání spotřebovávám el. energii z baterií

Propojení s tepelným čerpadlem

 • v případě přebytků se zapne tepelné čerpadlo a energie se akumuluje do topného systému nebo na ohřev teplé vody

S ohřevem teplé vody

 • přebytečná energie se využívá na ohřev užitkové vody

Universální varianty řešení

1

Ekonomická
varianta

 • Výkon: 4,5 kW

 • Panel: 10 ks AIKO-A-MAN 54mb – 450 Wp

 • Měnič: Solax X3-Hybrid G4 6.0-D

 • Baterie: 6,2 kWh

 • Roční výnos: 4.900kWh

 • Celková cena: 260 000 Kč
 • Dotace: 130 000 Kč

 • Cena po dotaci: 130 000 Kč

2

Střed

 • Výkon: 7,3 kW

 • Panel: 16 ks AIKO-A-MAN 54mb – 450 Wp

 • Měnič: Solax X3-Hybrid G4 8.0-D

 • Baterie: 9,3 kWh

 • Roční výnos: 7.900kWh

 • Celková cena: 320 000 Kč
 • Dotace: 160 000 Kč
 • Cena po dotaci: 160 000 Kč

3

Optimální
varianta

 • Výkon: 11,3 kW

 • Panel: 25 ks AIKO-A-MAN 54mb – 450 Wp

 • Měnič: Solax X3-Hybrid G4 10.0-D

 • Baterie: 11,6 kWh

 • Roční výnos: 11.900kWh

 • Celková cena: 380 000 Kč
 • Dotace: 170 000 Kč
 • Cena po dotaci: 210 000 Kč

Návrh realizace

1

Osobní konzultace

 • prvotní kontakt (telefon, e-mail)
 • osobní schůzka před Vaším domem s naším specialistou
 • posouzení a návrh řešení

2

Návrh fotovoltaické elektrárny

 • představení možností
 • individuální požadavky
 • schválené řešení s ohledem cena / výkon

3

Nabídka dle požadavku zákazníka

 • výkon elektrárny
 • výpočet úspor
 • návratnost

4

Podpora

 • možnost financování
 • podpora při žádosti o dotaci
 • servis

5

Realizace

 • finální zaměření
 • instalace
 • připojení ke stávajícím rozvodům elektro

Dotace a financování

Abychom svým zákazníkům co nejvíce usnadnili realizaci instalace fotovoltaické elektrárny vč. možného příslušenství (akumulátory, wallboxy pro nabíjení elektro auta), tak zajišťujeme pomoc při získání dotace z Nová zelená úsporám a dále poskytneme součinnost při získání externího financování.

Dotace
pro domácnosti

Postup získání dotace

1

Příprava dokumentace a návrh projektu

2

Výpočet návratnosti proti stávajícím nákladům na energii

3

Zpracování dotačního projektu

4

Výpočet výše dotace

5

Zajištění posudků, žádost o připojení k síti

6

Odeslání žádosti

Nová zelená úsporám

 • platnost do roku 2025
 • maximální dotace až 200.000,- Kč
 • výše dotace maximálně 50% celkových nákladů
 • minimální velikost fotovoltaické elektrárny, na kterou je možné čerpat dotaci je 2kWp
 • maximální velikost fotovoltaické elektrárny s podporou je 10 kWp
 • v případě fotovoltaické elektrárny nad 10 kWp je možné čerpat dotaci max. 200.000,- Kč a je nutná licence od ERU a živnostenské oprávnění
 • nad 20 kWp nutnost stavebního povolení

Příklady výpočtu dotace

1

Fotovoltaická elektrárna bez dalších přídavných zařízení

Na nejmenší možnou velikost elektrárny, která je 2kWp lze čerpat dotaci ve výši 40.000,- Kč.
Za každý další kWp se pak přičítá 10.000,- Kč.
V případě maximální velikosti elektrárny 10kWp, je výše dotace 120.000,- Kč.

2

Fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm

Na nejmenší možnou velikost elektrárny, která je 2kWp lze čerpat dotaci ve výši 60.000,- Kč, z důvodu nutnosti použití hybridního střídače.
Za každý další kWp se pak přičítá opět 10.000,- Kč.
Dotace na baterie je 10.000,- Kč za 1kWh.
Podmínkou je kapacita baterie, která musí být k poměru výkonu fotovoltaického systému minimálně 1:1 a maximálně 1:2.

3

Kombinace s wallboxem pro nabíjení elektromobilu

K výše uvedeným dotacím lze čerpat ještě navíc 10.000,- Kč, protože kombinujete více podpor z dotačního programu.
Na Wallbox je navíc také dotace 30.000,- Kč.
Podmínkou je, že dotace nepřesáhne 50% celkové ceny.

3

Dotace na rekreační objekty

Podmínkou je, že musí být přiděleno číslo popisné a evidenční.
Další podmínkou je nutnost prokázat, že objekt je minimálně 24 měsíců trvale obydlený.

Reference

VZOR – IDEÁLNÍ RODINNÝ DŮM

Roční spotřeba 8.500 kWh, FVE 9,9 kWp/hod + baterie 11,6 kWh
Výroba FVE za rok 10 700 kWh
Spotřeba el. z FVE v budově 6 474 kWh
Prodej přebytků el. z FVE do sítě 4 227 kWh
Spotřeba el. ze sítě ( např. v zimě ) 2 026 kWh
Spotřeba domácnosti z FVE + ze sítě 8 500 kWh
Návratnost
Úspora ze spotřebované el. v budově ( 6,50 Kč/kWh ) 42 078 Kč
Výnos z prodeje přebytků el. do sítě ( 3,50 Kč/kWh ) 14 793 Kč
Náklady na nákup el. ze sítě ( 6,50 Kč/kWh ) -13 172 Kč
Roční výnos 43 699 Kč
Náklady na FVE po odečtení dotace 345 000 Kč
NÁVRATNOST FVE V LETECH 6,1 let

Montekord Solar s.r.o.

Sídlo firmy:

Montekord Solar s.r.o.

Obchodní informace

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 31927.

Bankovní spojení:

Účet CZK  (firemní konto)