PROJEKT ENERGETICKÝCH ÚSPOR OBJEKTU CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026367

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy a úspora provozních nákladů prostřednictvím zlepšení tepelně technických vlastností budovy a zvýšením efektivnosti jejího vytápění a osvětlení prostřednictvím využívání vlastního zdroje výroby energie FVE.