Jak to všechno začalo?

Tým schopných techniků viděl perspektivu v rozvoji automatizace a robotizace a začal samostatně, připravovat první projekty.
V roce 1992 založili ve Strakonicích společnost Montekord, spol. s.r.o. Noví majitelé nechtěli svůj úspěch stavět na zavedených standardech a rozhodli se specializovat na perspektivní a stále více oblíbené oblasti jednoúčelových strojů, automatizace a robotiky.
Kreativní pohled na řešení zákaznických požadavků, odbornost a znalost prostředí výroby strojů, zajistila společnosti úspěch při realizaci projektů především v oblasti automotive, stavebním průmyslu ale i v potravinářství.
V roce 2018 převzali společnost noví majitelé, kteří navázali na činnost svých předchůdců a firmu dále rozvíjejí a specializují se na moderní procesy, které jsou vyžadovány stále větším objeme zákazníků. Převodem společnosti došlo ke změně názvu na Montekord Machines s.r.o.
Aktivně připravujeme projekty u stávajících i nových zákazníků. Náš tým schopných projektantů a konstruktérů se neustále rozšiřuje o nové kolegy, kteří zvyšují odbornou způsobilost firmy při řešení zákaznických požadavků.
V roce 2019 došlo k zakoupení nového areálu společnosti v Písecké ulici ve Strakonicích a firma rozšířila provozní prostory pro výstavbu nových strojů a zařízení.

Montekorďáci – Základem je zkušený tým šikovných lidí, které baví práce

Stavíme na myšlence přístupu původních majitelů, kteří začínali ve 2 lidech a při rozvoji firmy rozvíjeli tým spolupracovníků. S každým novým projektem posilovali jednotlivé úseky, které dnes dohromady tvoří komplexní celek. Základnou byla konstrukce a projektové řízení, ke kterému postupně vybudovali tým zkušených mechatroniků a elektrikářů. Tento tým doplnili o šikovné programátory, kteří dnes dávají život a duši vznikajícím strojům a aplikacím.
Firma si zakládá na kreativním přístupu všech zaměstnanců na všech pozicích, kteří originálním a pro zákazníka efektivním způsobem realizují investiční záměry.
V práci vyznáváme volnou pracovní svobodu a nesvazujeme striktními nařízeními a přístupu. Chceme, aby se naši zaměstnanci cítili svobodně, ale zároveň odpovědně a s tím přistupovali k realizaci všech zakázek. Životním krédem našich zaměstnanců je radost po úspěšném rozběhnutí každého stroje, na kterém se podíleli. Snažíme se vytvořit takové pracovní podmínky, které budou naše pracovníky motivovat a budou specialisty v oboru, na které se budou moci technici našich zákazníků kdykoliv obrátit a oni jim budou schopni vyřešit jakýkoliv požadavek.

Společným cílem nás všech je dosažení stabilního prostředí pro klidnou, ale zároveň kvalitně odvedenou práci. Proto chceme, aby si každý vážil práce svých kolegů, na které se může kdykoliv 100% spolehnout. Vztahové hodnoty jsou základem dobře fungujícího týmu lidí, kteří se podílejí na rychlé a kvalitně odvedené realizaci každé zakázky. Celé týmy stráví velkou část svého života mimo domov při instalaci strojů u zákazníka a pro úspěšnou a funkční realizaci je nutný vzájemný respekt a přátelský vztah uvnitř týmu. Proto doplňujeme náš tým o pracovníky, kteří vyznávají životní hodnoty a posilují kolektivní přístup.

Práce u nás

Plochá pracovní struktura přispívá k rychlé reakci při řešení projektů a změn
Jsme tým lidí, kteří přispívají každý svými schopnostmi a svou měrou na realizaci všech jednoduchých i složitých zakázek. Projektové řízení komunikuje se zákazníky, zná jejich požadavky a řeší s nimi možné způsoby realizace jejich plánů, které ve většině případů vedou ke zvýšení efektivity jejich provozů. Tyto požadavky následně konzultují s konstruktéry, kteří dokáží rozvinout inovativním způsobem myšlenku a převést ji do papírové/datové podoby, aby byla vyrobitelná a splňovala požadavky kladené zákazníkem. Tento návrh představujeme na pravidelných schůzkách našim zákazníkům a dotváříme společně finální podobu celého stroje/zařízení. Po schválení projektové dokumentace zákazníkem, přichází detailní rozkreslení projektu a zadání do výroby. Od té doby si zakázku přebírají zkušení montážníci, kteří postaví mechanickou část za asistence a dohledu konstruktéra. Po ukončení mechanických prací přichází na řadu elektronici a finální oživení řeší programátoři. Poté probíhá období ladění a seřizování, převoz k zákazníkovi a finální integrace do systémů zákazníka vč. např. traceability. Realizace průměrné zakázky trvá mezi 6-8 měsíci vč. finálního předání.

Snažíme se, aby ve firmě vládla uvolněná pracovní atmosféra a všichni si rozuměli nejen po pracovní stránce, ale i po soukromé. Všichni si ve firmě tykáme bez rozdílu věku. Zakládáme si na volném pracovním režimu, kdy si každý pracovník řídí svůj čas a práci podle toho, co ho zrovna baví nebo co je podle něj aktuálně důležité. Ve firmě preferujeme rodinné prostředí. Několikrát ročně pořádáme společenské akce a výlety, kterých se účastní téměř všichni zaměstnanci.