Strategie – Compliance

Společnost Montekord Machines s.r.o. se zaměřuje na spokojenost svých zaměstnanců a zákazníků ve třech oblastech společenské odpovědnosti.

 

1. EKONOMICKÁ OBLAST

2. SOCIÁLNÍ OBLAST

  • organizace, komunikace, společné cíle

  • dodržování lidských práv a spokojenosti (dovolená, přesčasy,benefity, …)

  • dodržování pracovních standardů, standardizace v oblasti ISO 9001

  • bezpečnost práce našich pracovníků a realizovaných projektů

3. ENVIROMENTÁLNÍ OBLAST

  • ekologická výroba

  • ochrana a využívání přírodních zdrojů

  • ekologická politika